המרכז מהווה מסגרת חברתית, בריאותית וטיפולית יומית עבור אוכלוסיית ותיקי שער הנגב.

לאזרח הוותיק ניתנת האפשרות לקבוע את תכנית שילובו במרכז על פי צרכיו, רצונותיו והעדפותיו מתוך סל הפעילויות המוצעות במרכז.

כחלק מהשירות הניתן במרכז ניתנת האפשרות להיפגש עם העובדת הסוציאלית. העובדת הסוציאלית אחראית על קליטת החבר למרכז ובניית התכנית האישית שלו בשיתוף פעולה מלא על פי צרכיו, רצונותיו והעדפותיו, תיווך מול גורמים בקהילה, מיצוי זכויות.

בנוסף לתכנית המוצעת במרכז קיימת אפשרות להרחבה על ידי מתן שיחות טיפוליות ולימוד בתחום מסוים בו מתעניין החבר ( כגון: לימוד מחשבים, תפעול טלפון סלולרי, משחקי חשיבה ועוד).